silence day

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم

که گویا

قبل از هر فریادی لازم است...

/ 19 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

بیا فریاد کن برای رهایی ات...

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ... ولی یاران نمیدانند کهمن دریایی از دردم ! به ظاهر گرچه میخندم ,ولی اندر سکوت تلخ می گریم ...

شيما

بوی قفس می دهد دلم چشم هایم ... در حصار رؤیاهای تو زندانیست من فقط آمده بودم که بچینم سیبی از درختان باغ چشمانت گم شدم انگاری در سایه های لبخندت (پرویز صادقی )

هانی نانا

گاه سکوت معجزه میکند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست ...

مهدیه لطیفی

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا بعد از هر فریادی ناگزیر است

مینا

بشکن،سکوت را میگویم،پیش از آنکه شکسته شوی پیش دستی کن و بشکن،حتی اگر شده با یک نفس،اما نمان در این سکوت غلیظ سربی

هانی نانا

یادها فراموش نخواهند شد ,حتی به اجبار ! و دوستی ها ماندنی اند ,حتی با سکوت ...

رکسانا

بسيار نادر هستند کلماتي که ارزششان بيشتر از سکوت باشد...