گاومیش

1-

گاومیش هایِ بیابان هایِ آفریقای جنوبی را دیده اید؟ باور کنید زندگی شان از من و شما بهتر است. من شخصاً وقتی دو گاومیش عاشق را می بینم که همدیگر را می بوسند، از حسادت کانال تلویزیون را عوض می کنم. این روزها تلویزیون پُر شده از گاومیش هایی که یا دارند همدیگر را می بوسند یا زُل زده اند به شما و برایتان سخنرانی می کنند. دیشب یکی از همین گاومیش هایِ بیابان هایِ آفریقایی زُل زده بود به من و می گفت که ما بهترین زندگی را توی دنیا داریم. می گفت طرحی داریم که خیلی خوبمند و سودمند و رفاه مند و کلی مند های خوبِ دیگر دارد. هدف هم داشت! باور کنید توی دنیای گاومیش ها میدان آزادی اگر وجود ندارد اما آزادی که وجود دارد، حالا هر چند یک روزهایی نتوانید س ب ز را سرِهم بنویسید و یک روزهایی ب ن ز ی ن را!

گاومیش هایِ بیابان هایِ آفریقای جنوبی را دیده اید؟ باور کنید زندگی شان از من و شما بهتر است.

 

2-

بیایید توی صفحه های شطرنج مان به جای اسب از این به بعد خَر بگذاریم. قانونش را هم اینگونه بنویسیم که دیگر سربازی که به آخرین خانه رسید وزیر نشود، وزیری که به خطِ آخر رسید سربازش کنیم و خلاص. خَرش هم کردیم چه بهتر!

 

3-

من شک ندارم که دنیا توسط یک مجمع هفت نفره و یا شاید هم نُه نفره اداره می شود که تا حالا هیچکس آنها را ندیده است. گولِ آدمهایی که می گویند ما دنیا را می چرخانیم نخورید!

 

پی نوشتِ بی ربط : شخصاً متنفرم از آدمهایی که فکر می کنند زیر هر شعر و نوشته ی ادبی باید نقد و نظری بنویسند. شما که عقده ی نقدِ شعر در سر دارید، بهتر نیست از دیوارهای دستشویی تان شروع کنید؟ یک وقت هایی لازم است به احترام یک شعرِ خوب همگی از جا برخیزیم و یک دقیقه خفه خون بگیریم!

/ 1 نظر / 15 بازدید
انسان بد

گاومیشی رو می شناختم که انسانیت را به من یاد می داد.جای اسب را با فیل جابه جا می کرد . هر از گاهی سر خدا کلاه می گذاشت. تا یک روز دنیا را به تمام گاومیش ها داد و انسان شد.